×

Titel

Text

Privacy verklaring

Oudman Schoenen BV te Groningen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Oudman Schoenen BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens (straat-huisnummer-postcode-woonplaats)
– telefoonnummer
– E-mailadres
Via Google Analytics kunnen ook gegevens over bezoekersaantallen en technische gegevens over gebruikte apparatuur worden geregistreerd. Deze gegevens worden niet herleid naar personen.
Oudman Schoenen BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze folder per post
– digitale mailing (2x per jaar)
– contact met klanten over bestellingen of leveringen
Oudman Schoenen BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij verwijderen persoongegevens op verzoek of als blijkt dat een adres niet meer geldig is of folders worden geweigerd.
Oudman Schoenen BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Oudman Schoenen BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oudman Schoenen BV.
Oudman Schoenen BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@oudmanschoenen.nl.